Untitled Document

"СВ. СПАС", СЕЛО ТОМПСЪНОброкът се намира в местността Полом, източно от село Томпсън. Разположен е под голямо вековно дърво. Вероятно е ваден и местен от оригиналното си място, тъй-като масивната 30-сантиметрова основа на кръста, предназначена за побиване в земята, сега е на повърхността.

Кръстът е равнораменен, с разширяващи се навън рамена. Ъглите на горното рамо са отчупени, което личи от изчукания върху него надпис, първата буква от който [О] е засегната. Надписът заема цялото пространство на горните три рамена на кръста. Разположен е в пет реда.

ОБРОК

М[ЪЧЕНИКО] СПАСО

СПО[МЕН] ОТЪ А. ВИТОВ

И В[Ъ]ЧО ВЕЛКОВ

И ПАВЕЛ МИТОВ

От надписа става ясно, че кръстът е поставен в чест на Св. Спас от трима човека с различни фамилии. Не е ясно дали това е оригиналното място на оброка.

Буквите са изсечени плитко и неравно. Употребата на дателен падеж ("Мъченико Спасо", вместо "на Мъченик Спас") е характерна за XIX век. Изписването "отъ" с "Ъ" в края на думата е правопис от преди 1945 г. Според тези палеографски данни, оброкът може да се датира в края на XIX и началото на XX век.

"Св. Спас", село Томпсън


DD 42.9345528 23.365711111111114

DMS N 42° 56' 4.39'' E 23° 21' 56.56''

Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document