Untitled Document

ОБРОК "ПРЕСВЕТА" (ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА), СЕЛО ДОБРАВИЦАНамира се в махалата Топилата. Разположен е вляво до самия път за с. Зимевица, на 1073 м надморска височина.

Каменният кръст е поставен в края на XIX век. Преди това оброчището заедно с кръста се е намирало в близката местност „Църквище“, където има и руини от древен храм.

Оброчният кръст представлява истински шедьовър на пластичното изкуство. Той принадлежи към малтийския тип кръстове с равни и трапецовидни рамена. На горните рамене има по три букела, а от двете страни на основата е издялан по един фалос. Лицевата (западната) страна на паметника е декорирана с оригинална украса, представена с равномерен кръст, в чиито краища и център са втъкани четирилистни розети (древнобългарски символ). На същата страна е изгравирана и годината на изработването на кръста – 1899.

Ако се съди по стила на изработка, то може да се предположи, че паметникът е дело на майстор от Гинската каменоделска школа.

Днес оброчището се поддържа от фамилията Венковци.

Източник: Свети места

Оброк "Пресвета", с. Добравица


DD 43.025565, 23.243986

N43°1’32.034’’ E23°14’38.348’’

Виж маршрут с. Брезе - с. Зимевица - с. Заселе

Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document