Untitled Document

ОБРОК КРЪСТОВДЕН, СЕЛО ТОМПСЪНОброкът е разположен в махала Преслап на село Томпсън, върху надгробен могилен насип. В близост до тракийската могила с кръста върху нея съществува каптиран извор.

Кръстът е малък, с размери 33 х 33 см и равни рамена. В центъра му е гравиран също равнораменен кръст, украсен с релефни кръгчета. Формата на кръста е подчертана с релефен кант. Върху горното и двете странични рамена са поставени букели.

Кръстът няма надписи, но стилът на изработка го отнася в началото на XX век или малко по-рано.

Оброк Кръстовден, село Томпсън


DD 42.91556606762152 23.376151621341705

DMS N 42° 54' 56.038'' E 23° 22' 34.145''

GPS трак: с. Томпсън - махала Преслап

Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document