Untitled Document

ОБРОК В МАХАЛА ПРЕСЛАП, СЕЛО ТОМПСЪНОброкът е поставен върху тракийски могилен насип, разположен до главната улица на махалата. Източно от него има още една могила, понастоящем в частен двор.

Могилата е обрасла в дървесна растителност като до най-голямото дърво е поставен кръстът. Той е равнораменен с широчина 40 см и височина заедно с поставката 55 см. На лицевата му страна е гравиран отново равнораменен кръст, чиито рамена завършват с по едно гравирано кръгче. Рамената на кръста са подчертани с релефен кант. Върху горното и двете странични рамена са поставени букели.

Кръстът е бил чупен и залепен накриво, тъй-като част от тялото му вероятно е липсвала. В момента едното от рамената му е по-ниско от другите.

По стил този кръст е доста близък до кръста, побит върху съседната могила. Съществува вероятност да са поставени в един и същи период. За сега няма данни за конкретното му датиране.

Оброк в махала Преслап, село Томпсън


DD 42.92104632429545 23.381293416023254

DMS N 42° 55' 15.767'' E 23° 22' 52.656''

GPS трак: с. Томпсън - махала Преслап

Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document