Стари селища

Untitled Document

На територията на община Своге все-още няма проучени чрез археологически разкопки стари селища. Не са открити поселения нито от времето на траките, нито от по-късните периоди. Тук обаче са регистрирани селища, принадлежащи към най-ранния период, който познава Европа - Неолитната епоха (6 000 г. пр. Хр.). Тези селища принадлежат на цивилизация, която за първи път в историята на човечеството започва да отглежда земеделски култури. Учудващ е фактът, че селищата от този период са разположени толкова навътре в планината. Вероятно в тази отдалечена епоха река Искър е била използвана като транспортна артерия, а селищата, разположени около нея са осъществявали първите познати в историята търговски взаимоотношения.


Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document