Крепости

Untitled Document

Старите крепости в Искърския пролом, останали от времето на траките, Византийската империя и Българското царство, отдавна са обект на нестихващ интерес. Редица легенди разказват за непрестъпните твърдини в тракийския Хемус (Стара планина), за старите крепости от времето на Крум и Калоян и за тяхната героична отбрана срещу турците. Особено място сред местните предания заемат разказите за кръстоносците от Четвъртия кръстоносен поход (1202-1204) - преминали по римския път над село Брезе (начело с Балдуин Фландърски), отседнали на военен лагер в местността "Крета" до село Буковец и основали днешното село Бов.

Крепостите на територията на община Своге никога не са изследвани. Повечето от тях са разположени на непристъпни върхове и никога не са били посещавани от специалисти. Много от тези места са по-скоро легендарни, отколкото реални. И все пак ... в Дефилето са съществували твърдини, а техните останки са описани тук.


Градовска чука

с. Буковец

Градището

с. Добравица

Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document