Untitled Document

ОБРОЧИЩЕ В МАХАЛА БЪРДО, СЕЛО БРЕЗЕОброчището е разположено на около 3 км югозападно от центъра на село Брезе. Намира се в близост до кръстопът, вляво от пътя за центъра на махала Бърдо, на 1069 м надморска височина.

На мястото има три кръста. Първият вляво е ограден с каменен зид със суха зидария, който описва формата на малък правоъгълен параклис. Кръстът е с равни трапецовидни рамене, с по един букел на всяко. В основата му е изсечена малка ниша, която играе ролята на символичен олтар и обикновено в нея се палят свещи. На лицевата страна на кръста, на страничните му рамене, е изписан надписът: „СВЕТИ ГЕОРГИ“, а над него, на горното рамо – годината 1919.

Другите два кръста се намират на 2 м вдясно от първия, като и те са оградени с импровизиран параклис от суха зидария. Единият от тях е по-голям и е от най-често срещаният малтийски тип. Раменете му са равни, като на страничните има по три букела, а на горното рамо – четири. Лицевата му страна е украсена с красива пластична декорация. Изсечено е стилизирано цвете с три стръка, всеки от които сочи отделно рамо и завършва с розета. Този мотив се наблюдава често в кръстовете в района. В основата на кръста има ниша за свещи, както и при съседния „Св. Георги“. От двете страни основата има по едно пластично изображение на фалос – символ на плодородието. На обратната страна на кръста има надпис, който не може да се разчете.

По стил на изработка този кръст, с изключение на размерите (по-малък е), много прилича на кръста при оброкът Св. Петър в двора на църквата Св. Параскева. Тези кръстове са дело на майстори от Гинската каменоделска школа, от която произхождат паметници, срещащи се в цяла Западна Стара планина.

Вторият кръст е доста по-малък и е изработен от бигор. Ако се съди по увреденото му състояние той е много по-стар. Вероятно е стоял на същото място преди поставянето на по-съвършения му събрат.

Според местно предание оброчището се намира на мястото на разрушен от турците манастир. За съществуването на древна обител свидетелстват и останките от масивни зидове, които заграждат едно доста голямо пространство около оброчището. В подкрепа на това становище говори и самото наименование на рида, върху който е разположена махалата Бърдо – освен като „Мали Понор“, той е известен на местното население и като „Манастирище“. Преданията говорят, че в мистичната планина е имало и други манастири, като на тяхното място са били поставяне оброчни кръстове. Не случайно съседното село, западно от махалата Бърдо, също носи името „Манастирище“. За жалост, за сега няма известни писмени сведения за тези духовни средища.

Източник: Свети места

Оброчище в махала "Бърдо", село Брезе


DD 43.012098, 23.19425

N43°0’43.551’’ E23°11’39.301’’

Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document