Untitled Document

"СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ", ГАРА БОВОброкът "Св. Архангел Михаил" е разположен на 2,50 км от Гара Бов. Той е включен в туристическата пътека "Под камико" на Туристическия център Гара Бов и е отбелязан на туристическата карта на района под името "Събор на Св. Архангел Михаил".

Оброкът е разположен в местността "Манастира". Според местно предание на това място е съществувал средновековен манастир, който на няколко пъти е бил разрушаван и изграждан наново. Предполага се, че кръстът е поставен на мястото на неговата църква, от която в наше време са се съхранили основите. В нейния олтар е изграден ламаринен параклис.

Мястото, където е поставен кръстът, представлява доста наклонен планински склон, чиято източна част е прорязана от недълбоко дере. В дерето понастоящем е каптиран извор, който вероятно е съществувал тук и в древността. Върху склона, където денивелацията е най-слаба, се забелязват основи от зидове, които се развиват в посока север-юг. По-добре запазените от тях са надградени и дооформени в наше време, така че е трудно да се каже дали те представляват част от оригиналния комплекс. Това важи особено за градежите около самия кръст и параклиса до него. Според легендата на това място би трябвало да са останките от старата църква. В съвременния си вид обаче, тези "останки" са ориентирани ЮЗ-СИ и оформят разширяващо се на запад и стесняващо се на изток помещение, което завършва не с абсида, а със стъпала (които пък водят до съвременния параклис).

Поради поправките и доизгражданията понастоящем е много трудно да се даде ясно определение на останките, които се намират на това място. Ясно е само, че действително тук са съществували сгради, чийто първоначален вид обаче, отдавна е заличен. В допълнение около кръста и параклиса са разположени голямо количество дървени маси и теренът е отъпкан поради ежегодните събори на това място. Древните зидове (дори и да са съществували първоначално) отдавна са обезличени и изчезнали.

Разбира се, легендата за манастира "Св. Архангел Михаил" не може да бъде пренебрегната и вероятността този манастир да е съществувал именно на това място, е твърде голяма. Мястото, макар и не голямо, също е подходящо да духовна обител. Дали този манастир е бил толкова древен, колкото се твърди, е трудно да се каже.

Пешеходен маршрут Гара Бов - Св. Архангел Михаил


DD 43.02140385607927 23.36613357067108

DMS N 43° 1' 17.86'' E 23° 21' 58.16''

Разстояние: 2,50 км

Максимален наклон: 36,1%, -16,8%

Надморска височина: 430, 507, 610 м

GPS трак: Гара Бов - Св. Архангел Михаил

Виж маршрут туристическа пътека "Под камико"
Оброкът "Св. Архангел Михаил" е включен в туристическата пътека до водопада "Под камико" и е маркиран. Все-пак, за човек който попада за първи път на това място, ориентирането е трудно, тъй-като на изходната точка за всички маршрути (ЖП гарата) липсват указателни табели. В туристическият център в селото се предлага и карта с обозначените маршрути в мащаб 1 : 40 000, но тя е доста схематична.

За да се достигне до "Св. Архангел Михаил" е необходимо да се поеме по главната улица на Гара Бов в посока изток. Върви се по асфалтовия път до мястото, където той прави почти обратен ляв завой. Тук северно от пътя е разположен стадионът, а на самия завой са поставени указателни табели, които обаче са силно изтрити и невъзможни за разчитане. На това място трябва да се поеме на дясно в източна посока, където се следва стар коларски път, прокаран по течението на река Трескавец. Отбивката, от която започва изкачването към "Св. Архангел Михаил" е добре маркирана. Пътят се движи в посока север - североизток и е доста стръмен, но добре поддържан. Разстоянието до оброка не е голямо.Не се знае кога е основан манастирът. Според преданията това е било преди падането на България под турско робство. Впоследствие е бил разоряван и съграждан многократно. В местността, където е разположен старинният манастир, са открити и следи от старо селище.

Този манастир е бил един от много богатите. Целият югозападен склон на връх Колибища, Варището, Лозарището, Требеш, Кузлица и Мезгьовица са били заети от манастирски имоти. По време на вълненията в София и Софийско през 1737 г. село Бов не е останало чуждо. Тогава турците нападнали селото. Много бовчани се скрили в манастира, но и там ги намерили. Турците опожарили манастира и избили всички монаси и намерилите там убежище хора.

По-късно манастирът бил възстановен като параклис, но турците отново го нападнали по време на руско-турската война от 1806-1812 г. Иванка Колева Барутчийска (1820-1924) е разправяла на внука си Пешо Николов, че си спомня полуразрушената сграда на манастира. Гредоредът на покрива бил все-още запазен, но впоследствие при проливни дъждове цялата сграда била засипана от пороища и съборена.


Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document