Могили

Untitled Document

Могилите са надгробни паметници, останали от времето на траките (втората половина на I хил. Пр. Хр.). Предполага се, че планините около река Искър са били населени с тракийското племе трибали. Те се споменават за първи път от Херодот (490-424 г. пр. Хр.), а най-известните паметници, оставени от тях, са Могиланската могила във Враца и Рогозенското съкровище.

Тракийските могили по протежение на Искърското дефиле не са проучвани никога. Не се знае нищо и за селищните структури от този период. Поради тази причина регистрирането на тези паметници ще хвърли поне малко светлина върху древното минало на региона.


Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document