Untitled Document

"СВ. КОНСТАНТИН", СЕЛО ТОМПСЪНОброкът е разположен на около 5 км източно от село Томпсън, сред гъста букова гора. Побит е в основата на вековно дърво.

Кръстът е поставен през 1816 г., което го прави един от най-ранните в района на Своге. Кръстът е малтийски тип, с равни трапецовидни рамене, чиито краища са дъговидно оформени. Всяко рамо е украсено с по пет букела. Няма украса, но върху лицевата му страна е изсечен неравен надпис:

РАВНО АПОСТОЛ

КОНСТАНТИН ЕСЕЯ

И ИЗСЕЧЕ ТОЙ ПАВЕЛ ЗА НЕГО

1816

Думата "изсече" е изписана с руни, което е много древна традиция. Думата "Есея" също е с много древни корени и означава "истина, светлина". Някои теории свързват тази дума с тракийската древност и жреческите ритуали, свързани със Слънцето и Светлината.

Оброкът "Св. Константин" е едно от малките непосредствени свидетелства за древни традиции, които водят назад във времето отпреди повече от две хилядолетия.
Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document