Untitled Document

КРЕПОСТТА "МЕТЕРИЗА", СЕЛО ЗАСЕЛЕСтатут: Режим А (изключен от земеползване).


Градището е разположено на около 2 км от село Заселе, върху полегат планински склон с източно изложение. В селото местността е известна с поетичното име „Метеризо“, а също и като „Кокалански камик“. Последното име е свързано с легенда за епична битка срещу турците, при която крепостта била презвеза, а нейните защитници – изклани и хвърлени в пропастта под крепостта. Преданието разказва, че векове по-късно на това място продължавали да се белеят костите на последните защитници на твърдината, поради което и мястото било наречено „кокалански къмек“ – от думата „кости“.

Понастоящем, на мястото, където е съществувало укреплението, могат да се видят остани от отбранителното съоръжение, запазени на около 1 м височина. Крепостната стена е с дължина от около 100 м и обгражда изцяло източния склон на възвишението. В южната част на куртината се различават останки от правоъгълна кула, както и от верижни помещения, разположени успоредно на стената.

Пред основната крепостна стена е разположена още една, вероятно протейхизма („протейхизма“ – от гръцки, допълнителна крепостна стена, изграждана пред основната с цел подсилване на защитата). Втората укрепителна линия е разположена на около 5 м пред първата и е с по-малка дебелина.

И двете крепостни стени са градени от ломени квадри без видима в момента спойка. Дебелината им достига до 1,50 м. Те са били разположени върху най-уязвимата част на хълма и вероятно са предпазвали селище с доста голяма площ. В момента на терена могат да бъдат различени отделни каменни струпвания, които маркират вероятните места на сгради и други съоръжения.

"Метериза", село Заселе


DD 43.0512306 23.33695277777778

DMS N 43° 3' 4.43'' E 23° 20' 13.03''

GPS трак: село Зеселе - крепостта Метериза

Разстояние: 2.58 км

Максимален наклон: 13.5%, -12.1%

Надморска височина: 934, 976, 995 м

Untitled Document


Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document