Untitled Document

"ГРАДИЩЕ", СЕЛО ГАБРОВНИЦАСтатут: Режим А (изключен от земеползване).


Градището се намира на десния бряг на река Искър, срещу село Елисейна. Поради тази причина то обикновено се описва и е познато като Елисейското градище. Административно този обект обаче попада на територията на село Габровница, а от село Елисейна на практика няма достъп до това място.

Градището е разположено върху планински рид с надморска височина около 600 м. Заема малка територия върху билото на рида, където се откриват овъглени мазилки и антична строителна керамика. Липсват данни за укрепително съоръжение, но мястото не е удобно за обитаване и то определено е имало военни функции.

Северният склон на рида, върху който е разположено градището, както и малката незаливна тераса южно от река Искър, също са осеяни със строителна керамика от античния период. Вероятно височината Градище е само част от антично поселение, разположено в неговото подножие.

На мястото съществуват данни и за обитаване през Халколита. Предполага се, че крепостта е съществувала и през средновековието. От тук е известна съкровищна находка от 116 монети от III в. (от времето на императорите Максимин I, Каракала, Север Александър, Септимий Север, Гета, Елегабал и Макрин, сечени в Анхиало, Адрианопол, Августа Траяна, Калатис, Виминациум, Марцианопол, Никополис ад Иструм, Никодимия, Одесос и Сердика). Вероятно поради тази причина сред местното население съществуват легенди за несметното богатство, скрито в тунели под Градището. Съкровищните находки на монети обаче са били заривани в моменти на голяма опасност, когато собстваниците им е трябвало да напуснат бързо домовете си и не са били в състояние да носят тежки товари. Тези находки обикновено показват и момента на разорение на дадено място, тъй-като собствениците на съкровището не са се върнали, за да го приберат. Такова историческо събитие през третия век са опустошителните нападения на готите, които са форсирали старопланинските проходи, за да достигнат богатите градове на юг.

Понастоящем крепостта се извисява над село Елисейна като самотна канара. Върху нейната най-висока точка е поставен двуметров метален кръст, който се вижда от цялото село. От градището пък се открива панорамна гледка към Искърския пролом.

"Градище", село Габровница


DD 43.0723306 23.488797222222225

DMS N 43° 4' 20.39'' E 23° 29' 19.67''

Разстояние: 2.17 м

Максимален наклон: 56,3%, -42,1%

Надморска височина: 322, 410, 623 м
Градището е трудно достъпно. За да се стигне до него трябва да се тръгне от моста на река Искър, който свързва село Габровница с пътя за Елисейна. До тук може да се стигне с кола, а също така и с влак като се слезе на спирка Пролет.

От моста започва силно обрасла пътека, която следва десния бряг на реката. След около 700 м се достига до тясна незаливна тераса, разположена в подножието на Градището. От тук пътеката започва стръмно изкачване, което продължава около километър и достига билото на планинския рид.


Untitled Document


Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document