Untitled Document

ВИНОВГРАД, ГАРА ЛАКАТНИКСтатут: Режим А (изключен от земеползване).


Градището е разположено югоизточно от Гара Лакатник и източно от трасето на европейски туристически маршрут Ком – Емине. Въпреки, че планинският хълм, върху който е крепостта, не е с голяма надморска височина (850 м), достъпът до него е труден, тъй-като основното било, което се развива в посока северозапад-югоизток, е дълго почти километър, а достъпът до крепостта е само от изток, далече от главните пътища.

Крепостта е разположена в северозападната част на билото и заема неголямо пространство в неговата най-висока част. Върху терена добре личат останки от разрушени каменни съоръжения, както и очертанията на крепостната стена с дебелина до 2 м по северния склон на хълма. Градежът на запазените стени е от квадри на суха спойка. На места стените са запазени до 1 м височина.

Градежът на запазените останки е доста сходен с тези на Осиковското градище – характерно е оформянето на лицето на зида с по-големи камъни и запълването на вътрешността с дребни камъчета. Тази техника, известна като opus implectum е характерна за римския период, когато обаче задължително се употребява и хоросан за спойка на стените. Поради тази причина като работна датировка на Лакатнишкото градище (както и на Осиковското) приемаме средновековния период.

Лакантишкото градище е доста атрактивно за посещение място. Достъпът до него обаче наистина е труден като на места липсва дори и пътека и трябва да се пресича обраслия с гори хълм. Около Гара Лакатник и природния феномен Лакатнишки скали са съсредоточени доста голям брой крепости – факт, който изисква по-задълбочено изследване. При наличието обаче на две много лесно достъпни калета в района (Осиковското градище и тракийската крепост над МВЕЦ Лакатник), посещението на Лакатнишкото градище е предизвикателство и то много трудно би могло да се превърне в туристическа дестинация.

Виновград, Гара Лакатник


DD 43.0793389 23.411166666666666

DMS N 43° 4' 45.62'' E 23° 24' 40.2''

GPS трак: Гара Лакатник - Виновград

Виж маршрут Гара Лакатник - х. Тръстена - Х. Лескова

Untitled Document


Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document