Untitled Document

ДВЕ КРЕПОСТИ ДО ВРЪХ "ЧЕПЪРНА", СЕЛО МЕЧА ПОЛЯНАСтатут: Режим А (изключени от земеползване).


До бившето село Меча поляна (сега махала на село Добърчин) в Археологическата карта на България са регистрирани две крепости. Едната от тях би трябвало да е разположена на връх „Чепърна“, на 1300 м надморска височина, източно от селото, а другата не далече от първата.

Самият връх е достатъчно атрактивен и достъпен от различни посоки: от село Искрец, от село Меча поляна, от село Зимевира и от Брезе по маршрут, който минава покрай водопада Добравишка скакля.

Върхът представлява най-високата точка на дъговиден планински рид, който обгражда от север котловината на селото Меча поляна. В северна посока този рид се спуска плавно към обширното плато, където са разположени селата Зимевица, Заселе и Заноге. Билото на планинския рид е тясно и от него се открива панорамна гледка на юг и югоизток.

Върху цялото било липсват каквито и да е останки от древни градежи. Теренът е каменист и създава впечатление за разпръснати по него рушевини. Тези пръснати камъни обаче са напълни естествени и не принадлежат към каквито и да е стари структури. Самото било е непригодно за обитаване и твърде тясно за изграждането на укрепление на това място.

Фактът, че тук са регистрирани официално две укрепления показва, че е ползвана непотвърдена информация и че вероятно регистрацията на археологическите обекти на територията на община Своге е извършена служебно, без посещение на местата.

връх "Чепърна", село Меча поляна

GPS трак: с. Меча поляна - връх Чепърна

Untitled Document


Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document