Untitled Document

ОСИКОВСКОТО ГРАДИЩЕ, СЕЛО МИЛАНОВОСтатут: Режим А (изключен от земеползване).


Градището е описано още от Феликс Каниц в негота книга „Дунавска България и Балканът“. Той посещава района през 1871 г. Той преразказва местна легенда, в която се казва, че крепостта е била непревземаема и обсаждана дълго от неприятели. Някакво момиче обаче, се влюбило в един от враговете и решило да им помогне. То подсказало на врага да отклони водата на дълбокия по това време Искър чрез една стена.

Според други местни предания, на това място са откривани лъкове, върхове на копия и стрели. По време на турското нашествие крепостта удържала дълго дори след падането на Видинското царство. Тя била превзета 50 години по-късно!

Според Кръсто Пешев Балкански (История на село Лакатник), под скалата на крепостта са били открити гробове, а също така и бойни брадви, оловни тежести за рибарски мрежи, монети и др. За тези находки обаче, понастоящем няма данни къде се пазят, какво са представлявали и на кой период принадлежат.

Градището е разположено на планинско възвишение с надморска височина 600 м. Феликс Каниц отбелязва, че на това място река Искър рязко променя посоката си и завива на изток. На същото място е и устието на река Пробойница, която се влива в Искър в подножието на калето.

Южно от хълма, където е разположена крепостта, преминава и трасето на европейския туристически маршрут Ком – Емине. От отклонението, което води към крепостта, започва и друг туристически маршрут, водещ до пещерата Свинската дупка. Районът е част от Природен парк „Врачански Балкани“, подзона „Лакатник“. От източната страна на Градището също е трасиран маршрут, изкачващ известните Лакатнишки скали. Може да се каже, че Градището е част от добре развита туристическа зона, стопанисвана от Природен парк „Врачански Балкани“. Въпреки това обаче, то не е включено в трасираните маршрути, въпреки че пътеката към него започва от място за отдих с паркинг и чешма, където е поставена и подробна указателна табела.

Достъпът до крепостта е лесен и следва добре трасирана и поддържана пътека. Той е възможен както от изток (откъм трасето Ком-Емина и трасето до пещерата Свинската дупка), така и от запад (панорамна пътека, изкачваща Лакатнишките скали).

В древността крепостта е била достъпна единствено от север. От изток, запад и юг скалният ръб е увенчан от отвесни високи скали, които са представлявали естествена защита на укреплението. Понастоящем върху терена се наблюдават рушевини, разпръснати върху най-високата част на хълма. Там, където градежът е запазен в основите на зидовете се вижда, че стените са били с лица, оформени от ломени камъни без спойка. Сухата зидария е и причината за слабата запазеност на каменните съоръжения. Понастоящем е много трудно да се каже каква е била структурата на застрояване и размерът на укрепеното пространство, тъй-като отломките са се свлекли по стръмните склонове на хълма и покриват почти цялата видима повърхност.

Начинът на градеж на запазените каменни съоръжения показва, че крепостта не е била изградена в античния период. Сухата зидария (или градежът без спойка) може да се свърже с тракийския период или с българското средновековие. Като се вземат предвид и местните предания, по-вероятно е крепостта да се датира във времето на Второто българско царство. Все-пак, без допълнителни изследвания тази датировка е предварителна и предстои да бъде уточнена.

В най-южната си част укреплението завършва при скална платформа, от която се открива панорамна гледка към Искърското дефиле и Гара Лакатник. Крепостта представлява атрактивно място за посещение, но скалната тераса е много опасна и без допълнително обезопасяване не би трябвало да бъде посещавана. Същото важи и за пътеката, пресичаща южния склон на хълма – на места тя преминава над пропаснтни склонове, които не са обезопасени и са изключително опасни за случайни посетители.

Осиковското градище е една от малкото археологически забележителности, които са едновременно лесно достъпни, разположени до действащи туристически маршрути и достатъчно атрактивни за посещение. С изключение на местата, които би трябвало да бъдат обезопасени, тази крепост лесно може да се превърне в интересно и привлекателно място за посещение.

Осиковското градище, с. Миланово


DD 43.0857278 23.374519444444445

DMS N 43° 5' 8.62'' E 23° 22' 28.27'

GPS трак: Гара Лакатник - Осиковско градище

Виж маршрути Гара Лакатник - х. Тръстена - Х. Лескова и с. Губислав - Гара Лакатник

Untitled Document


Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document