Untitled Document

"ЛАТИНСКОТО КАЛЕ", СЕЛО ЕЛЕНОВ ДОЛСтатут: Режим А (изключен от земеползване).


Латинското кале се намира на 0,13 км североизточно от манастира "Седемте престола" и на 3,16 км южно по права линия от центъра на село Еленов дол. Крепостта е издигната на билото на носообразно възвишение, намиращо се на десният бряг на река Габровница. От възвишението има отлична видимост към почти цялата долина на реката, в северна и южна посока. Същото така от него се наблюдава и голяма част от поречието на река Ветрински дол, която идва от запад и се явява ляв приток на река Габровница.

Крепостта, разположена върху възвишението, е малка и с почти кръгла форма. Максималната ѝ дължина е 40 м, а максималната широчина - 35 м. Крепостната стена от юг е градена така, че да запълни само отделни участъци между разпръснати в този участък, скални групи. По протежението на стената има запазени участъци с височина до 2,5 м. В югоизточната част крепостна стена няма тъй-като там има отвесни скали. В останалите части стената в момента е под формата на насип с височина до 1 м. Допълнително укрепване има от североизток, където възвишението се свързва с основния масив, чрез много тясна седловина. Там има останки от втора стена и ров. Вътрешността е била плътно застроена.

"Латинското кале", село Еленов Дол


DD 43.0005944 23.47455833333333

DMS N 43° 0' 2.14'' E 23° 28' 28.41''

Виж маршрути х. Тръстена - Седемте престола и с. Елисейна - Седемте престола

Untitled Document


Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document