Untitled Document

БЕЛИГРАД, СЕЛО ВЛАДО ТРИЧКОВСтатут: Режим А (изключен от земеползване).


Връх „Белград“ (640 м) е разположен южно от село Ромча, на границата с община Нови Искър. Върхът е най-югоизточната точна на планински рид, който се развива в посока югоизток-северозапад. По неговия северен склон е разположена обширна вилна зона и махалите Железни врата и Горно Ленище.

Крепостта е регистрирана в Археологическата карта на България като „укрепление от предримската епоха Белиград“ в землището на село Владо Тричков.

Според легенда крепостта е била собственост на знатен българин по времето на цар Иван Шишман. Крепостта обаче била превзета и разрушена от турците. Българинът – началник на крепостта, натоварил цялото си богатство на 14 мулета и го пренесъл в подземен тунел, който тогава свързвал крепостта с река Искър. Това злато и до днес е заровено някъде там.

Достъпът до връх „Белград“ е лесен, ако се следва коларският път, който започва северно от центъра на Ромча и следва първоначално в източна посока, а после западна като постепенно се изкачва на билото на хълма. Разстоянието е дълго няколко километра. След като напусне махалите и вилната зона, пътят завива на изток и следва билото на хълма, отново в продължение на няколко километра.

Крепостта е разположена извън пътя и достъпът до нея е през гората. На мястото личат иманярски изкопи, които обаче пробиват каменист терен без следи от археологически структури. Вероятно причина за активната иманярска дейност е легендата за златото, заровено някъде тук.

Действителността обаче показва, че и тук, както на други места, каменистата структура на планинския рид, отделните каменни насипи и отронени скални късове, са заблудили посетителите, че мястото е представлявало стара крепост. За съжаление това е поредния пример за неточно регистриран археологически обект.

Белиград, село Владо Тричков

GPS трак: махала Ромча - връх Белиград

Untitled Document


Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document