Untitled Document

"ГРАДИЩЕТО", СЕЛО ДРУЖЕВОСтатут: Режим А (изключен от земеползване).


Градището е разположено южно от село Дружево, на около 900 м надморска височина. Представлява продълговат планински рид с плоско било, който се развива в направление север-юг. Върху билото на рида в протежение на около 200 м се откриват останки от разрушени каменни съоръжения, които в момента са силно обрасли с дървесна растителност. Техният характер е трудно да бъде определен без допълнителни археологически проучвания. Липсват следи от укрепително съоръжение.

Местна легенда свързва мястото със светците Константин и Елена - император Константин Велики (306-337) и неговата майка Елена. Според преданието тук се е издигал техният летен дворец (вила, имение), който те посещавали всяка година. В средата на „Градището“ някога се е издигал и голям кръст, поставен на гроба на голям воин, паднал тук в сражение. Според възрастни хора, от двете страни на рида, някога са бликали два извора.

Действително, мястото не може да бъде определено като крепост, въпреки името му – „Градище“. Останките говорят по-скоро за комплекс от сгради, които като че ли потвърждават легендата за съществуването на „летен дворец“ на това място. И тук, както и на много други места около пролома на река Искър, народната памет е запазила спомена за случилото се преди стотици години и местните жители и до днес почитат мястото като „свещенно“. Интересен факт е, че съществуващият в момента оброчен кръст на същото място е издигнат върху още по-древен пометник от „двореца на Константин и Елена“ – надгробна тракийска могила от времето на първото хилядолетие преди Христа.

"Градище", село Дружево


DD 43.1245194 23.358580555555555

DMS N 43° 7' 28.27'' E 23° 21' 30.89''

GPS трак: Пешеходен маршрут село Дружево – Градището

Разстояние: 1,6 км

Максимален наклон: 17,2%, -16,0%

Надморска височина: 892, 904, 919 м

Untitled Document


Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document