Untitled Document

ВАСИЛЬОВА МОГИЛА, СЕЛО ТОМПСЪНБез статут


Могилата е разположена западно от село Томпсън, в близост до връх Церия (1234 м). Пътят до там следва планинското било, а от самата могила се разкрива панорамна гледка към Мала планина. Могилният насип е разлат. Използвано е естествено скалисто възвишение на терена като могилният насип е натрупан източно от него. Самият връх на могилата представлява естествена скала, което до някъде заблуждава. Все-пак могилният насип е ясно различим, а на терена могилата се откроява като самостоятелна форма.

Северно от могилата се развива не голяма котловина с извор в нейната най-ниска точка. Котловината е с южно изложение и много удобна за обитаване. Съществува голяма вероятност на това място да бъде локализирано древно селище, към което да се отнася и погребалният могилен паметник.

Мястото е изключително интересно с неговото разположение на 1150 м надм. височина, естествен водоизточник и сравнително равнинен, закътан от ветровете терен. Ситуирано е дълбоко в планинския масив на Мала планина и вероятно в древността е било населено.

Надгробният паметник и вероятното селище северно от него могат да се датират във времето към средата на Първото хилядолетие пр. Хр. Тракийските могили и селища, разположени в този дял на Стара планина, не са изследвани никога. Предполага се, че те са оставени от тракийското племе "трибали", но без археологически проучвания за сега тази теория е само едно предположение.

с. Томпсън - Васильова могила


DD 42.9353639 23.30988888888889

DMS N 42° 56' 7.31'' E 23° 18' 35.6''

Разстояние: 8.47 м

Максимален наклон: 30,8%, -23,7%

Надморска височина: 514, 902, 1148 м

GPS трак: с. Томпсън - Васильова могила

Виж маршрут с. Томпсън - Васильова могила

Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document