Untitled Document

ЦЪРКВАТА "СВ. ТРОИЦА", СЕЛО ОГРАДИЩЕСтатут: Паметник на културата от местно значение (художествен).

Писмо № 1914 от 29.05.1981 г.


Село Оградище е заличено от списъка на населените места в България през 1960 г. В момента бившето село е квартал на Буковец. Църквата "Св. Троица" е спомен от времето, когато селото е съществувало и се е нуждаело от самостоятелна църква.

Няма никакви данни за историята на този храм. Знае се само, че стенописите ѝ са свързани със Самоковската иконописна школа и че запазените в олтара изображения на Кирил и Методий са близки или точно копие на икона от Станислав Доспавски. Изображенията на Кирил и Методий се отличават с изключителна реалистичност и усет към детайла. От двете фигури е по-добре запазена тази на Св. Методий, държащ свитък с кирилската азбука. Изображението на Св. Кирил е частично унищожено, но вляво от него все-още седи фрагмент, изобразяващ маса с натрупани върху нея книги. Светите братя са изобразени в реалистично предаден интериор - стая с осветени прозорци.

Над вратата на наоса за запазени частично изображения на две фигури с триъгълни нимбове (ореоли). Триъгълният нимб е твърде любопитен елемент. С него се обозначава Бог-Отец като символ на Светата Троица (патронът на църквата). Символизира всевиждащото око. Произходът му е древен и е свързан със знакът за посветеност и осъзнаване. Символът е използван от масоните. В българската църковна живопис се среща рядко - най-близкият пример е от средновековна църква в село Горна Вереница (Монтанско), за която се знае, че е изписана от майстор Яначко Станимиров от село Брезе през 1948 г. Яначко Стенимиров е майсторът, който изписва църквите "Св. Параскева" в Брезе и "Успение Богородично" в Искрецкия манастир.

Църквата е била еднокорабна и едноабсидна, с малък притвор и открит портик. Градена е от дялани камъни. Вероятно западната ѝ фасада също е била изписана. Днес този храм е със срутен покрив, което е фатално за стенописната украса.

Олтарът на църквата е запазен в конструкция. Знае се, че иконите и олтарните двери от тук са пренесени в храма "Свето Благовещение" в село Реброво. Въпреки това все-още може да се види елегантното дървено оформление на олтарната преграда.

Църквата е един от малкото паметници на територията на община Своге, за които не се полагат никакви грижи. Стенописите в нея се отличават от всички останали паметници в Искърското дефиле и трябва да бъдат запазени.

Източник: Свети места

Църквата "Св. Троица" в село Оградище


DD 42.9094806 23.480577777777775

DMS N 42° 54' 34.13'' E 23° 28' 50.08''

Виж маршрут с. Реброво - х. Буковец - х. Лескова

Untitled Document
Copyright © SVOGE Heritage Program
Untitled Document